UA RU
Системи газового пожежогасіння низького тиску
Argotec - системи пожежогасіння CO2 низького тиску фірми Minimax

Системи газового пожежогасіння CO2 Argotec фірми Minimax широко використовується, насамперед, там, де необхідно швидко й ефективно загасити пожежу і мінімізувати шкоду від дії вогнегасної речовини або її похідних чи сполук, що утворюються в процесі гасіння, на захищуване обладнання.

Вогнегасна дія досягається, в першу чергу, шляхом швидкого витіснення кисню із зони горіння. Додатковий вогнегасний ефект забезпечується охолодженням осередку пожежі завдяки високій теплопоглинальній здатності двоокису вуглецю і низькій його початковій температурі.

Зберігання вогнегасної речовини

Особливості застосування системи пожежогасіння Argotec з двоокисом вуглецю.

Системи пожежогасіння Argotec з двоокисом вуглецю особливо підходять для застосування в зонах з високою пожежною небезпекою, де необхідно:

 • щоб захищуваний об'єкт залишався постійно діючим і був забезпечений постійний доступ обслуговуючого персоналу
 • мінімізувати час призупинення функціонування об'єкта після пожежі
 • запобігти наслідкам взаємодії вогнегасної речовини з продуктами горіння
 • запобігти пошкодженням, спричиненим дією вогнегасної речовини
 • забезпечити ефективне гасіння на об'єктах з важкодоступними зонами (об'ємний вогнегасний ефект)

Системи пожежогасіння Argotec з двоокисом вуглецю завдяки своїм специфічним властивостям, відмінним перевагам над системами пожежогасіння інертними газами можуть захищати навіть окремі об'єкти в приміщенні. Спеціальні розпилювачі подають вогнегасну речовину точно на захищуваний об'єкт. Зріджений двоокис вуглецю утворює щільну хмару аерозолю в зоні гасіння. Відповідно до чинних пожежних норм лише CO2 може застосовуватися для локального пожежогасіння.

Типові сфери застосування

Комутаційне і контрольне обладнання, турбіни, трансформатори і підстанції, склади небезпечних матеріалів, металорізальне і спеціальне металообробне обладнання, зони фарбування і лакування, камери порошкового фарбування, гідравлічні системи, фальшпідлоги і кабельні канали, силоси і фільтри, фарбувальне обладнання, випробувальні стенди і моторні відсіки, комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання, медичне обладнання, архіви даних, культурні об'єкти.

Переваги установок газового пожежогасіння CO2 низького тиску Argotec фірми Minimax :

 1. Підходять для захисту як приміщень, так і окремих об'єктів всередині приміщення.
 2. Двоокис вуглецю — природний компонент повітря, отже широкодоступний.
 3. Гасіння без залишків, слідів і без впливу на захищувані об'єкти.
 4. Практично неможливі хімічні реакції за участю вогнегасної речовини.
 5. Вогнегасна речовина не є електропровідною, отже придатна для захисту компонентів електронних систем.
 6. Рівномірний розподіл вогнегасної речовини і швидке наростання концентрації забезпечує оптимальну ефективність гасіння.
 7. Після пожежі немає ніяких залишків вогнегасної речовини, таким чином відсутні витрати на очищення приміщення.
 8. Вогнегасний ефект забезпечується навіть при низьких температурах навколишнього середовища.
 9. Ефективність гасіння підтверджена численними дозволами і сертифікатами.
 10. Системотехніка елементів систем Argotec фірми Minimax удосконалювалась і випробовувалась десятиліттями.
 11. Модульна багатозонова система може легко адаптуватися майже до будь-яких перепланувань і розширень.
 12. Після пожежі система пожежогасіння Argotec фірми Minimax швидко і дешево відновлюється для нового використання.
 13. Економічно доцільна для зберіганні великих об'ємів CO2
 14. Сертифікати відповідності ДЦС МНС України та міжнародним вимогам VdS

Елементи систем пожежогасіння CO2 низького тиску

Резервуар АУГП СО2-LP

У резервуарах низького тиску вогнегасна речовина діоксид карбону (СО2) зберігається у зрідженому стані при робочій температурі -20 ± 2°С та відповідному тискові 20 ± 1 бар. Завдяки спеціальній пористій теплоізоляції забезпечується висока енергоефективність при експлуатації охолоджувальної установки. При цьому система досить стійка до відсутності напруги живлення. Якщо ж температура в резервуарі все-таки піднімається (що буває внаслідок виходу з ладу охолоджувальної установки протягом більш як 2 діб підряд), надлишковий тиск поступово стравлюється через вмонтовані запобіжні клапани. Безперервний контроль наявності вогнегасної речовини забезпечується електронним ваговим пристроєм. Ємність резервуара визначається розрахунком і обирається з типоряду 3т, 5т, 7,5т, 10т, 15т, 20т.Технічні дані:
Тип L1 H1 L3 G1 G2 G3 DN
3t 2500 3240 2400 3,2 3,4 6,6 100
5t 3800 3300 2400 4,1 5,7 9,8 150
7,5t 5000 3300 2400 4,9 8,1 13,0 150
10t 6300 3570 2500 6,0 10,5 16,5 150
15t 8800 3570 2500 8,0 15,3 23,3 200
20t 11900 3620 2500 10,3 20,0 30,3 200

Контакти: тел. (032) 244 08 00
developed by SEVEN © 2008-2024 Всі права захищено.